لوگو پادکست اگزیت
پادکست اگزیت راهنمای جذب سرمایه
اگزیت را از کست باکس بشنوید

جذب سرمایه و تامین مالی استارتاپ ها موضوع اصلی گپ و گفت، داستان ها و مصاحبه های پادکست اگزیت است.

 قصد داریم این مهارت ضروری و پیچیده را برای بنیانگذاران استارتاپ ها رمزگشایی کنیم.

با ما همراه باشید